آذر ماجدی: وقتی جنسیت حرف اول و آخر را می زند!

وقتی جنسیت حرف اول و آخر را می زند! تجربیات یک کمونیست بعنوان یک زن! آذر ماجدی مقدمه در آستانه 8 مارس بخشی از خاطراتم بعنوان یک کمونیست و یک زن را به نگارش درآورده ام. در دنیای نابرابر فاکتور جنسیت لحظه ای انسان را تنها نمی گذارد. دنیا نمی گذارد حتی یک لحظه به خودت و زندگیت بیاندیشی... 

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس  یکی از خواص فیس بوک یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته است. چند روز پیش عکس روبان ۸ مارس که یادآور روزهای پرتلاش ما برای شناساندن روز جهانی زن به جوانان مقیم ایران بود من را برد به خاطرات سال ۸۵. در یک شب سرد زمستان سال ۸۵ طرح روبان به ذهنم خطور کرد. با روبانی... 

چرا مدوسا؟ پلاتفرم کمونیستی در مقابل پلاتفرم فمینیستی در جنش آزادی زن*

چرا مدوسا؟ پلاتفرم کمونیستی در مقابل پلاتفرم فمینیستی در جنش آزادی زن* آذر ماجدی مرد سالاری و زن ستیزی یک از وجوه تاریک و شرم آور جامعه امروزی است. هر چند که در ایران این وجه ابعادی بسیار سرکوب کننده و باور نکردنی بخود گرفته است، ولی مردسالاری تنها به ایران و یا جوامعی با خصوصیات... 

آذر ماجدی : زندگی با گذشته! خاطرات بخش اول

از زمان مرگ ژوبین (منصور حکمت) افراد بسیاری از من خواسته اند تا خاطراتم را بازگو کنم؛ یا پرسیده اند چرا خاطراتم را نمی نویسم. بسیاری از دوستداران ژوبین از من خواهش کرده اند تا خاطراتم را منتشر کنم. طی هجده سال اخیر احساسی درونم را به جوشش درآورده است. نوشتن در مورد گذشته، بویژه در... 
 
وقتی جنسیت حرف اول و آخر را می زند! تجربیات یک کمونیست بعنوان یک زن! آذر ماجدی مقدمه در آستانه 8 مارس بخشی از خاطراتم بعنوان یک کمونیست و یک زن را به نگارش درآورده ام. در دنیای نابرابر فاکتور جنسیت لحظه ای انسان را
آذر ماجدی:  وقتی جنسیت حرف اول و آخر را می زند!
علیرضا داودی و روبان ۸ مارس  یکی از خواص فیس بوک یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته است. چند روز پیش عکس روبان ۸ مارس که یادآور روزهای پرتلاش ما برای شناساندن روز جهانی زن به جوانان مقیم ایران بود من را برد به خاطرات سال ۸
علیرضا داودی و روبان ۸ مارس
چرا مدوسا؟ پلاتفرم کمونیستی در مقابل پلاتفرم فمینیستی در جنش آزادی زن* آذر ماجدی مرد سالاری و زن ستیزی یک از وجوه تاریک و شرم آور جامعه امروزی است. هر چند که در ایران این وجه ابعادی بسیار سرکوب کننده و باور نکردنی بخ
چرا مدوسا؟ پلاتفرم کمونیستی در مقابل پلاتفرم فمینیستی در جنش آزادی زن*
از زمان مرگ ژوبین (منصور حکمت) افراد بسیاری از من خواسته اند تا خاطراتم را بازگو کنم؛ یا پرسیده اند چرا خاطراتم را نمی نویسم. بسیاری از دوستداران ژوبین از من خواهش کرده اند تا خاطراتم را منتشر کنم. طی هجده سال اخیر احساسی
آذر ماجدی : زندگی با گذشته!  خاطرات بخش اول
آذر ماجدی: قتل فجیع رومینا مانند بمبی در جامعه منفجر شد. روزنامه های کشور همه درباره این فاجعه نوشتند و کوشیدند تحلیل (تحلیل های آبکی در دفاع از رژیم و اسلام) تحویل دهند. دنیای مجازی فارسی زبان با یورش عکس معصوم و زیبای ر
تراژدی رومینا و آموزه های آن!
از قیام ۲۲ بهمن تا ۸ مارس که زنان در اعتراض به فرمان خمینی بر اجباری کردن حجاب اسلامی به خیابان ها آمدند فقط سه هفته طول کشید. قیام در طرح آلترناتیو سازی دولتهای غربی برای جانشینی رژیم سلطنت با یک رژیم اسلامی قرار نداشت. ق
آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن!
iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-60GbIsqTg0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
ویدا موحد، زن جسوری که نه در ظرفیت "آزادی های یواشکی" و "چهارشنبه های سفید" بلکه در علنی ترین شکل ممکن و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر حجاب اسلامی را از سر برداشت، یکبار دیگر اعلام کرد که جامعه ايران جامعه اى اسلامى نيست. ای
شهلانوری: زهرا رهنورد هم

 
 
 
 
   
» جنبش آزادی زن وتقابلها در جنبش حق زن!
» آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
» شهلا نوری : به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن!

© 2021 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ