شاهرودی قاتل بجرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شود!

طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مردم ایران بخیابان ها آمده اند و نفرت و انزجار خود از رژیم  اسلامی را فریاد زده اند، خبر بستری شدن شاهرودی قاتل در یک کلینیک خصوصی به ریاست یک دکتر ایرانی در شهر هانوفر آلمان پخش شده است. طی این چند روز شکایات متعددی از شاهرودی به سیستم قضایی... 

فراخوان: مردم آزادیخواه گوتنبرگ!

مردم آزادیخواه گوتنبرگ! جنبش وسیع توده ای در ایران برای جارو کردن اسلام و حکومت اسلامی بمیدان آمده است.. این جنبش برخاسته از اعماق جامعه برخلاف مالیخولیای اصلاح طلبان و ورشکستگان سیاسی، که تلاش دارند این اعتراضات را به باندهای رقیب منتسب کنند، توهمی به حکومت اسلامی و جناح هایش... 

پیر دختری”، “ازدواج سفید”فرو ریختگی فرهنگی یا نشانهایی از جنبشی برای آزادی!

آذر ماجدی تیتر خبری در یکی از وب سایت های فارسی زبان توجه ام را جلب کرد: “شیوع پیر دختری در ایران، ۴-۶ میلیون پیر دختر در کشور وجود دارند!” این خبر نتیجه تحقیق یک “آسیب شناس اجتماعی” بنام “دکتر مجید ابهری” در مورد “شیوع پدیده پیر دختری” در ایران و هشدار وی به... 

مجلس حکومت اسید پاش:”تذکر لسانی” با اختیار “اقدام عملی”

سیاوش دانشور امروز یکشنبه ۱۸ آبان، مجلس حکومت اسید پاش بار دیگر برای زنان شاخ و شانه کشید. مجلس ضد زن با تصویب دو ماده از طرح موسوم به “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، سازمان اوباش بسیج مستعضفین را موظف کرد که در هر سوراخ سنبه زندگی و فعالیت اجتماعی و خصوصی مردم،... 
 
http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele
جدال آلترناتیوها ، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی
طی این روزهای تاریخ ساز، در شرایطی که مردم ایران بخیابان ها آمده اند و نفرت و انزجار خود از رژیم  اسلامی را فریاد زده اند، خبر بستری شدن شاهرودی قاتل در یک کلینیک خصوصی به ریاست یک دکتر ایرانی در شهر هانوفر آلمان پخش شده
شاهرودی قاتل بجرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه شود!
مردم آزادیخواه گوتنبرگ! جنبش وسیع توده ای در ایران برای جارو کردن اسلام و حکومت اسلامی بمیدان آمده است.. این جنبش برخاسته از اعماق جامعه برخلاف مالیخولیای اصلاح طلبان و ورشکستگان سیاسی، که تلاش دارند این اعتراضات ر
فراخوان: مردم آزادیخواه گوتنبرگ!
آذر ماجدی تیتر خبری در یکی از وب سایت های فارسی زبان توجه ام را جلب کرد: "شیوع پیر دختری در ایران، ۴-۶ میلیون پیر دختر در کشور وجود دارند!" این خبر نتیجه تحقیق یک "آسیب شناس اجتماعی" بنام "دکتر مجید ابهری" در مورد "شیوع پدی
پیر دختری
سیاوش دانشور امروز یکشنبه ۱۸ آبان، مجلس حکومت اسید پاش بار دیگر برای زنان شاخ و شانه کشید. مجلس ضد زن با تصویب دو ماده از طرح موسوم به "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر"، سازمان اوباش بسیج مستعضفین را موظف کرد ک
مجلس حکومت اسید پاش:
شهلا نوری:   سازمان عفو الملل قطعنامه ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی و جرم زدایی از خرید و فروش خدمات جنسی است! این قطعنامه در اجلاس اخیر سازمان "حقوق بشری" عفو بین الملل در دوبلین، با رای موافق اکث
قانونی کردن برده داری مدرن توسط سازمان عفو بین الملل، قانونی کردن تجارت انسان است!
  آذر ماجدی: در هفته اخیر دو قایق حامل صدها نفر انسان بخت برگشته ای که از ویرانی و کشتار و جنگ می گریختند، در دریای مدیترانه  واژگون شد. روز ۱۹ آوریل قایقی حامل بیش از ۸۰۰ انسان، در این میان تعداد بسیاری کودک واژگون ش
دریای مدیترانه گور جمعی،قتل عام جستجوگران یک ماواء
جدال آلترناتیوها ، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی

http://issuu.com/siavashshahabi/docs/jedal-alternativha-chap-va-masele

 
 
 
 
   
» Azar Majedi on mass-protests in Iran against the Islamic regime
» جنبش آزادی زن و سرنگونی حکومت اسلامی
» آذر ماجدی کنفرانس آزادی زن 2017

© 2018 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ