آذر ماجدی : زندگی با گذشته! خاطرات بخش اول

از زمان مرگ ژوبین (منصور حکمت) افراد بسیاری از من خواسته اند تا خاطراتم را بازگو کنم؛ یا پرسیده اند چرا خاطراتم را نمی نویسم. بسیاری از دوستداران ژوبین از من خواهش کرده اند تا خاطراتم را منتشر کنم. طی هجده سال اخیر احساسی درونم را به جوشش درآورده است. نوشتن در مورد گذشته، بویژه در... 

تراژدی رومینا و آموزه های آن!

آذر ماجدی: قتل فجیع رومینا مانند بمبی در جامعه منفجر شد. روزنامه های کشور همه درباره این فاجعه نوشتند و کوشیدند تحلیل (تحلیل های آبکی در دفاع از رژیم و اسلام) تحویل دهند. دنیای مجازی فارسی زبان با یورش عکس معصوم و زیبای رومینا مواجه شد. هر جا نگاه می کردی نگاه زیبا و تبسم معصوم رومینا... 

آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن!

از قیام ۲۲ بهمن تا ۸ مارس که زنان در اعتراض به فرمان خمینی بر اجباری کردن حجاب اسلامی به خیابان ها آمدند فقط سه هفته طول کشید. قیام در طرح آلترناتیو سازی دولتهای غربی برای جانشینی رژیم سلطنت با یک رژیم اسلامی قرار نداشت. قرار بود ارتش به دست بوسی خمینی برود و دو نظام در “صلح و صفا”... 

شهلانوری: زهرا رهنورد هم”یواشکی”آمد

ویدا موحد، زن جسوری که نه در ظرفیت “آزادی های یواشکی” و “چهارشنبه های سفید” بلکه در علنی ترین شکل ممکن و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر حجاب اسلامی را از سر برداشت، یکبار دیگر اعلام کرد که جامعه ايران جامعه اى اسلامى نيست. این رژيم استبدادى حاکم بر ايران است که اسلامى است.... 
 
از زمان مرگ ژوبین (منصور حکمت) افراد بسیاری از من خواسته اند تا خاطراتم را بازگو کنم؛ یا پرسیده اند چرا خاطراتم را نمی نویسم. بسیاری از دوستداران ژوبین از من خواهش کرده اند تا خاطراتم را منتشر کنم. طی هجده سال اخیر احساسی
آذر ماجدی : زندگی با گذشته!  خاطرات بخش اول
آذر ماجدی: قتل فجیع رومینا مانند بمبی در جامعه منفجر شد. روزنامه های کشور همه درباره این فاجعه نوشتند و کوشیدند تحلیل (تحلیل های آبکی در دفاع از رژیم و اسلام) تحویل دهند. دنیای مجازی فارسی زبان با یورش عکس معصوم و زیبای ر
تراژدی رومینا و آموزه های آن!
از قیام ۲۲ بهمن تا ۸ مارس که زنان در اعتراض به فرمان خمینی بر اجباری کردن حجاب اسلامی به خیابان ها آمدند فقط سه هفته طول کشید. قیام در طرح آلترناتیو سازی دولتهای غربی برای جانشینی رژیم سلطنت با یک رژیم اسلامی قرار نداشت. ق
آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن!
iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-60GbIsqTg0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
ویدا موحد، زن جسوری که نه در ظرفیت "آزادی های یواشکی" و "چهارشنبه های سفید" بلکه در علنی ترین شکل ممکن و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر حجاب اسلامی را از سر برداشت، یکبار دیگر اعلام کرد که جامعه ايران جامعه اى اسلامى نيست. ای
شهلانوری: زهرا رهنورد هم
آذر ماجدی: وجه تسمیۀ "براندازی" چیست؟ براندازی لغت تازه اختراع شده ای است با یک هدف معین سیاسی – ایدئولوژیک. تاریخاً در فرهنگ سیاسی از سرنگونی یک نظام صحبت می شود. معمولا در کشورهایی که تحت یک نظام استبدادی قرار دارند ا
سرنگونی یا براندازی؟

 
 
 
 
   
» جنبش آزادی زن وتقابلها در جنبش حق زن!
» آذر ماجدی: به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن
» شهلا نوری : به پیشواز 8 مارس روز جهانی زن!

© 2021 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ