مقالات

logo
اطلاعیه ها

سرنگونی دوفاکتوی حجاب

هجوم رژیم سیاه اسلامی حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی به زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعه بود. همواره یورش به جامعه برای تحکیم [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

سقط جنین اختیار یا اجبار؟

اخیرا گزارشی در مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران در برخی از سایت ها منتشر شد. آماری از تعداد سقط جنین در ایران وجود ندارد. زیرا بجز شرایطی بسیار نادر که یک زن موفق بدریافت مجوز برای انجام سقط جنین قانونی می شود، سقط جنین بطور کلی بطور غیرقانونی انجام [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

آیا آمریکا برای رژیم چنج آماده می شود؟

:آذر ماجدی در چند ماه اخیر تحولات مهمی  در سطح جهان رخ داده که بر شیفتی مهم در سیاست های ژِئوپولتیک آمریکا و دولت های غربی دلالت دارد. پیش از آنکه به سیاست آمریکا و غرب در مورد ایران بپردازیم لازم است نگاهی مختصر به شرایط جدید جهانی بیندازیم. سیاست [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

!پیامی دیگر برای رژیم چنج!خواب نما شدن پسر شاه سابق

آذر ماجدی ظاهرا خیزش های توده ای پیام آفرین هستند. در چند سال اخیر که جامعه ملتهب و در حال جوشش و خروش بوده است پسر شاه سابق پیام آفرین شده است. جنایتی عظیم در آبادان بوقوع پیوست. رژیم جانیان و دزدان اسلامی بار دیگر جنایت آفرید و ده ها [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جنگ اوکراین به کدام سو می رود؟ شکست یا پیروزی استراتژی آمریکا؟

آذر ماجدی بحران اقتصادی، سرکوب سیاسی و تحدید آزادی های سیاسی سه ماه از جنگ اوکراین می گذرد. پایانی را هنوز نمی توان متصور بود. در ابتدا بحث مذاکره و تلاش برای آتش بس طرح می شد. حتی جلسه ای در استانبول تشکیل شد و وزیر امور خارجه روسیه با [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

بیست سال پس از منصور حکمت

بیست سال پس از منصور حکمت سرنوشت حزب موسوم به کمونیست کارگری آذر ماجدی در آستانه بیستمین سالگرد مرگ منصور حکمت هستیم. منصور حکمت نقش مهمی در توسعه و پیشروی جنبش کمونیستی و مارکسیستی داشت. نقد جریانات و سیاست های چپ غیرکارگری، پوپولیستی و بورژوایی که تحت نام کمونیسم و [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

logo

شعار ما نه به حجاب اسلامی

اطلاعیه ها

حجاب سمبل و ابزار سرکوب زنان است. حجاب بیرق رژیم اسلامی است. بعنوان یک انسان آزادیخواه باید مخالف حجاب اسلامی بود. تلاش برای پایین آوردن سقف آزادیخواهی و آب ریختن در جنبش آزادیخواهی خصیصه جنبش اصلاح طلب حکومتی بوده است. اولین یورش رژیم اسلامی به جامعه تحمیل حجاب اسلامی به [ادامه مطلب]

logo

سرنگونی دوفاکتوی حجاب

اطلاعیه ها

هجوم رژیم سیاه اسلامی حجاب بیرق رژیم و جنبش اسلامی است. حجاب لوگوی این نظام سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی بدون حجاب و آپارتاید جنسی نمی تواند دوام بیاورد. تحمیل حجاب اسلامی به زنان پیش درآمد تحمیل حجاب اختناق بر کل جامعه بود. همواره یورش به جامعه برای تحکیم [ادامه مطلب]

logo

هشت مارس را به روز اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم و جنبش اسلامی بدل کنیم

اطلاعیه ها

جنبش آزادی زن بیش از پیش در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده است. تقابل گسترده زنان با حجاب اسلامی و نفی علنی و آشکار آن به یکی از مشکلات جدی رژیم اسلامی بدل شده است. نه به حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی بطور خودبخودی و سازمانیافته ابراز می شود. [ادامه مطلب]

نوال السعدوای مبارز خستگی ناپذیر آزادی و برابری جان سپرد!

اطلاعیه ها

یکشنبه ۲۱ مارس نوال السعداوی درگذشت. نوال یکی از پیشکسوتان جنبش بین المللی آزادی زن بود. بیش از پنجاه  کتاب، مقالات متعدد و سخنرانی های بسیاری در رابطه با ستمکشی و بیحقوقی زن بویژه تحت اسلام، علیه ستم و سرکوب طبقاتی، بخشی از فعالیت های گسترده اوست. نوال یک پزشک، [ادامه مطلب]

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس

اطلاعیه ها

علیرضا داودی و روبان ۸ مارس  یکی از خواص فیس بوک یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته است. چند روز پیش عکس روبان ۸ مارس که یادآور روزهای پرتلاش ما برای شناساندن روز جهانی زن به جوانان مقیم ایران بود من را برد به خاطرات سال ۸۵. در یک شب [ادامه مطلب]