آذر ماجدی

خانم احدی، ترمزهایتان را چک کنید! مینا احدی، بنیانگذار اکس مسلم، در یک ویدئو، آذر ماجدی، کمونیست با سابقه و سرشناس، دبیر سازمان آزادی زن،  و یکی از فعالین سرشناس بین المللی جنبش آزادی زن، جنبش علیه اسلام سیاسی و برای خلاصی از مذهب را همکار جمهوری اسلامی، “بدتر از [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

بیانیه کنفرانس نسل کشی در غزه، جنبش حق زن کجا میایستد؟ ما نگرانی عمیق خود را نسبت به مصیبت بیش از دو میلیون انسان در غزه، که توسط اسرائیل و با همکاری کامل آمریکا و هیات حاکمه غرب کشتار می شوند و در قحطی و گرسنگی اسیر و گرفتارند، ابراز [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

نسل کشی در غزه جنبش حق زن کجا می ایستد؟ کنفرانس فعالین جنبش حق زن ۲۲-۲۳ مارس – ۳-۴ فروردین نسل کشی در غزه به یک جنبش بین المللی گسترده در حمایت از و همبستگی با مردم فلسطین و در محکومیت اسرائیل و متحدین غربیش دامن زده است. برای تمام [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

در آستانه ۸ مارس جنبش آزادی زن: دستاوردها و موانع پیشارو در ۸ مارس امسال می توان اعلام کرد که جنبش آزادی زن نبرد علیه حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی را در عرصه ایدئولوژیک، اجتماعی و فرهنگی بُرده است. تمام تلاش های رژیم اسلامی بمنظور عقب نشاندن این جنبش بی [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

در آستانۀ ۸ مارس نامه سرگشاده به زنان و مردان آزاده و انقلابی! کجا می ایستیم، در کنار مردم غزه یا نسل کشی اسرائیل در غزه؟ جنبش آزادیخواه و انقلابی مردم ایران در سال گذشته تحسین و همبستگی بشریت آزادیخواه و انساندوست در سراسر جهان را برانگیخت. جنبشی که علیه [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

نامه سرگشاده به نهادهای سکولار در غرب

یا در کنار عدالت می ایستیم یا نسل کشی؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد! لحظاتی در تاریخ هستند که عمل و کلام انسان دورانساز می شود و سکوت آنچنان گوشخراش که قلب و ذهن را به درد می آورد. اکنون در چنین لحظه ای قرار داریم. تمام انسان دوستان، آزادیخواهان، کسانی [ادامه مطلب]

Uncategorized

نامه جولین آسانژ به چارلز سوم

Azar Majedi مترجم: آذر ماجدی به اعلیحضرت پادشاه چارلز سوم! در تاجگذاری ارباب ام، فکر کردم موقعیت مناسبی است تا صمیمانه از شما دعوت کنم که از پادشاهی درون پادشاهی تان، (یعنی) زندان بل مارش اعلیحضرت بازدید کنید.  بی تردید کلمات خردمندانه نمایشنامه نویس معروف را بخاطر می آورید: “خصوصیت [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

در آستانه ۸ مارس روایت های راست و چپ از مساله و رهایی زن!

آذر ماجدی  در آستانه ۸ مارس، روز جهانی آزادی زن هستیم. امسال، بویژه برای جنبش آزادی زن در ایران، ۸ مارس رنگ و بویی دیگر دارد. طی سال گذشته نبرد زنان آزادیخواه با همراهی و همبستگی مردان آزادیخواه در ایران با رژیم اسلامی بر سر حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

On 9 November, join our London forum on the protests in Iran, with speakers including Iranian socialist feminists. What’s the latest with the inspiring upsurge of protests for women’s rights and democracy in Iran? Do they have the possibility of overthrowing the Islamic Republic regime? What kind of government might [ادامه مطلب]