آذر ماجدی

در دفاع از مردم فلسطین و در محکومیت نسل کشی متحد شویم! سخنرانی در کنفرانس، نسل کشی در غزه، جنبش حق زن کجا می ایستد؟ آذر ماجدی در شرایط دهشتناکی زندگی می کنیم. برای اولین بار در تاریخ، بقول بلنا نی هارلی، وکیل ایرلندی، بشریت دارد یک نسل کشی را [ادامه مطلب]