Uncategorized

نامه جولین آسانژ به چارلز سوم

Azar Majedi مترجم: آذر ماجدی به اعلیحضرت پادشاه چارلز سوم! در تاجگذاری ارباب ام، فکر کردم موقعیت مناسبی است تا صمیمانه از شما دعوت کنم که از پادشاهی درون پادشاهی تان، (یعنی) زندان بل مارش اعلیحضرت بازدید کنید.  بی تردید کلمات خردمندانه نمایشنامه نویس معروف را بخاطر می آورید: “خصوصیت [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

در آستانه ۸ مارس روایت های راست و چپ از مساله و رهایی زن!

آذر ماجدی  در آستانه ۸ مارس، روز جهانی آزادی زن هستیم. امسال، بویژه برای جنبش آزادی زن در ایران، ۸ مارس رنگ و بویی دیگر دارد. طی سال گذشته نبرد زنان آزادیخواه با همراهی و همبستگی مردان آزادیخواه در ایران با رژیم اسلامی بر سر حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

وقاحت یا استیصال؟

آذر ماجدی رضا پهلوی بمناسبت ۱۶ آذر پیام به اعتراض داده، جبهه ناسیونالیست عظمت طلب پرو غرب مردم را به اعتراض بمناسبت ۱۶ آذر دعوت کرده است. آدم نمی داند بخندد یا گریه کند! این جوک تاریخی است اما ضمنا وقاحت این جریان دست راستی مرتجع را به نمایش می [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

خشونت نسبت به زنان، مقصر کیست؟

آذر ماجدی در گوگل عبارت خشونت نسبت به زن را جستجو کنید تا با یک ماتریال عظیم در باره آمارهای مختلف از خشونت نسبت به زنان روبرو شوید. از تجاوز و ایذاء جنسی تا کتک زدن و ضرب و جرح و قتل زنان. کمپین های وسیع برای مقابله و ریشه [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

خرافه مذهب ریشه کن می شود، خرافه ناسیونالیسم را ریشه کن کنیم!

پنج هیچ به ضرر ناسیونالیسم! خیزش انقلابی، مذهب و ناسیونالیسم خرافه مذهب ریشه کن می شود، خرافه ناسیونالیسم را ریشه کن کنیم! آذر ماجدی ناسیونالیسم و مذهب دو رکن اصلی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری اند. دو رکن اصلی تحمیق و به بردگی کشاندن توده مردم و طبقه کارگر. مذهب پدیده [ادامه مطلب]

اطلاعیه ها

On 9 November, join our London forum on the protests in Iran, with speakers including Iranian socialist feminists. What’s the latest with the inspiring upsurge of protests for women’s rights and democracy in Iran? Do they have the possibility of overthrowing the Islamic Republic regime? What kind of government might [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

ح ک ک کاسۀ داغتر از آش سلطنت!

آذر ماجدی یک عده اوباش سلطنت طلب به دو نفر از تظاهرات کنندگانی که در میدان ترافالگار لندن از بلندگو شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر می دادند، حمله فیزیکی کرده اند. فیلم این حمله در فیس بوک موجود است. ح ک ک اطلاعیه رسمی داده و [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

جایزه “شجاعت” به کوپل دلقک رژیم چنجی!

یک جایزه دیگر به مسیح علینژاد و زلنسکی جایزه “آکسی” برای شجاعت به مسیح علینژاد و زلنسکی اهدا شده است. مضحک است! این اولین بار نیست که این عروسک خیمه شب بازی این چنین لانسه می شود و جایزه می گیرد. در چند ماه اخیر این دومین بار است که [ادامه مطلب]

logo
اطلاعیه ها

جنبش انقلابی مردم قوی تر و همبسته تر به پیش می رود!

یک روز تاریخی در نبرد آزادیخواهی و برابری طلبی با ارتجاع و سیاهی! چهارشنبه ۴ آبان در تاریخ به ثبت خواهد رسید. در یادبود مهسای عزیز هزاران نفر بسوی مزارش راهپیمایی کردند. بر سر مزارش شعار دادند، تعهد بستند که این رژیم جنایتکار ضد زن را به زیر خواهند کشید [ادامه مطلب]

آذر ماجدی

دولت موقت آمریکایی نمیخوایم، نمیخوایم!

طرح های  دست راستی آمریکایی خنثی باید گردد! آذر ماجدی جنبش اعتراضی وارد پنجمین هفته شد. فاکتور های معینی این خیزش را از جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می کند. این جنبش سریعا سراسری شد. مردم در بسیاری از شهرها به خیابان ها آمده اند و سرکوب خشن رژیم اسلامی [ادامه مطلب]