جایزه “شجاعت” به کوپل دلقک رژیم چنجی!

یک جایزه دیگر به مسیح علینژاد و زلنسکی

جایزه “آکسی” برای شجاعت به مسیح علینژاد و زلنسکی اهدا شده است. مضحک است! این اولین بار نیست که این عروسک خیمه شب بازی این چنین لانسه می شود و جایزه می گیرد. در چند ماه اخیر این دومین بار است که این کوپل مورد تجلیل دولت آمریکا قرار می گیرند. چند ماه پیش مسیح علینژاد، بعنوان یکی از سه سخنران اصلی، در کنار وزیر امور خارجه آمریکا و زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در جلسه ای به دعوت کمیته یهودیان آمریکایی، یک سازمان دست راستی اسرائیلی – آمریکایی در واشنگتن شرکت کرد. در این جلسه رسما و علنا از وزیر امور خارجه آمریکا درخواست رژیم چنج کرد و مدالی نیز از این سازمان دریافت نمود.

قرار دادن علینژاد و زلنسکی در کنار هم پیامی روشن و گویا دارد. زلنسکی محصول رژیم چنج آمریکایی در اوکراین است و این خانم قرار است از رهبران رژیم چنج آمریکایی در ایران باشد. هر دو غلامان حلقه به گوش آمریکا و غرب هستند که یکی فی الحال میلیاردر شده است و دومی در آغاز این مسیر است. هر دو در وقاحت همتای یکدیگر اند. دلقک های عالم سیاست کثیف و ارتجاعی.

طنز تلخی است که آکسی به مقاومت یونان در مقابل ارتش هیتلر اشاره دارد و اکنون در دست دولت آمریکا به یک مضحکه و سیرک بدل شده است. اگر چند ماه پیش هنگام دریافت اولین جایزه بسیاری با تردید به پروژۀ رژیم چنج می نگریستند، اکنون دیگر باید برای ناباورترین ها نیز روشن باشد که غرب در راس آن آمریکا در صدد سازماندهی یک رژیم چنج در ایران است. اپوزیسیون دست راستی، ناسیونالیسم پرو غرب و ناسیونالیست های قومپرست در مقابل سازمان سیا به صف شده و ملتمسانه درخواست رژیم چنج دارند و از هم اکنون برای پست های مختلف درخواستنامه پر می کنند. باید با تمام قوا در مقابل این پروژه ارتجاعی و خطرناک ایستادگی کرد.

مردم آزادیخواه و برابری طلب در ایران باید هشیارانه هر نوع توطئه ای را خنثی کنند. با تحکیم سازمانیابی و تشکیل شورا ها باید توطئه رژیم چنج را سد کنیم. نباید اجازه دهیم که پروژۀ سال ۵۷ دوباره تکرار شود و سر جنبش انقلابی مردم را زیر آب کنند. نباید اجازه دهیم که آمریکا و غرب ایران را به یک افغانستان، عراق، لیبی یا سوریه دیگر بدل کنند.

پیش بسوی قدرت شورایی!

زنده باد آزادی، برابری و رفاه  

۶ آبان ۱۴۰۱- ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲

.