جدیدترین مطالب

 
مجلس حکومت اسید پاش:”تذکر لسانی” با اختیار “اقدام عملی”
جمعه, 10th نوامبر, 2017 | تازه ها, سیاوش دانشور, مقالات, ویژه

سیاوش

سیاوش دانشور

امروز یکشنبه ۱۸ آبان، مجلس حکومت اسید پاش بار دیگر برای زنان شاخ و شانه کشید. مجلس ضد زن با تصویب دو ماده از طرح موسوم به “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر”، سازمان اوباش بسیج مستعضفین را موظف کرد که در هر سوراخ سنبه زندگی و فعالیت اجتماعی و خصوصی مردم، داروغه شود. این مصوبه وظیفه این لات و لمپن ها را “فرهنگ سازی” نام گذاشته است. مجلس پدرخوانده های داعش امروز عرق ریخت تا به زنان بگوید “دست از سرتان برنمیداریم” و به اوباش اسید پاش و منفور دلگرمی بدهد. مجلس ارتجاع به بسیجی ها بار دیگر اختیار داد که در پناه نظام داعش پرور وظیفه دارند به “اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی” بپردازند. این مفتخوران اسلامی چون میدانند “مرتبه لسانی” بسیجی با واکنش “خفه شو” و “گم شو” و بی اعتنائی زنان روبرو میشود، تبصره ای به این “تذکر لسانی” دوختند که تصریح میکند “مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.”

نقش امام جمعه اصفهان را اینبار مجلس دایناسورها بازی میکند. “اقدام عملی” این جماعت را زنان میشناسند. هر روز در خیابانها تجربه میشود. آخرین اش اسید پاشی بود. اما اگر این تمهیدات ره به جائی برده بود، وضع شان این نبود. حکومتی که اسید می پاشد و نمیتواند مسئولیت جنایتش را مستقیما بعهده بگیرد و تودهنی محکم از زنان و مردان آزادیخواه اصفهان میخورد، تکلیف این مصوبه اش هم روشن است. زنان و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و رفع تبعیض در ایران، همان پاسخی را با این جست و خیز اوباش مجلس اسلامی میدهند که تاکنون به کل قوانین اسلامی و ارتش ضد زن حکومت اسلامی داده اند. این مصوبات شاید بدرد رفع نگرانی موقت محافل خشک مغز و ضد زن اسلامی بخورد اما در تلاش جامعه برای نفی حکومت ضد زن و کوتاه کردن دست مذهب از سر زندگی مردم یک ذره تاثیر ندارد. حرف زنان و مردم آزادیخواه در ایران روشن است: حکومت آپارتاید و اسید پاش نمیخوایم! *

« « پیر دختری”، “ازدواج سفید”فرو ریختگی فرهنگی یا نشانهایی از جنبشی برای آزادی!
قانونی کردن برده داری مدرن توسط سازمان عفو بین الملل، قانونی کردن تجارت انسان است! » »

پاسخی بگذارید


 

2020 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ