جدیدترین مطالب

 
پیام همبستگی به سازمان آزادی زن –عراق
جمعه, 21st آگوست, 2015 | اطلاعیه ها, تازه ها, ویژه

جنبش اعتراضی در عراق روزنه ای بسوی امید

ینار محمد و رفقای عزیز سازمان آزادی زن عراق

ما با علاقه و هیجان بسیار اخبار اعتراضات توده ای در عراق را دنبال می کنیم. جنبش اعتراضی اخیر همه را متحیر و هیجان زده کرد. مشاهده این واقعیت که تعداد وسیعی از مردم، علیرغم هراس از تروریسم عنان گسیخته ای که جامعه را در برگرفته برای خواستهای بر حق خود به خیابان می آیند، بسیار امید بخش است. مردم عراق از زمان حمله وحشیانه آمریکا، بریتانیا و موتلفینشان سختی ها و مشقات بسیاری متحمل شده اند. جنگ تروریست ها جامعه را تکه تکه و سیاست و ایدئولوژی فرقه گرایی را بزور بمب، مسلسل، تجاوز و شکنجه بر جامعه تحمیل کرده است. گویی اینهمه خونریزی و جنایت کافی نبود، باید داعش را نیز به عراق اعزام می کردند تا هز ذرۀ باقیمانده از حرمت، مقاومت و انسانیت را با خون از جامعه بشویند. اما مردم شجاع و آزادیخواه عراق تصویری کاملا متفاوت را به نمایش گذاشتند.

جنبش اعتراضی اخیر نه تنها به مردم عراق، بلکه همچنین به آزایخواهان و انسان دوستان سراسر جهان امید می بخشد. آزادیخواهان و برابری طلبان، کسانی که ما قطب سوم می خوانیمشان، قطبی در برابر دو قطب تروریسم اسلامی و دولتی، زمانیکه مقاومت در برابر خشونت و سرکوب ، در مقابل نیروهای ارتجاع و زن ستیز و بسیج برای ایجاد یک دنیای بهتر، دنیایی رها از فرقه گرایی، نژاد پرستی، زن ستیزی، نابرابری و ستم را مشاهده می کنند، به آینده و زندگی امیدوار می شوند.

ما از فعالیت و کوشش سخت شما در طول این سال های پر مشقت آگاهیم. استقامت و تعهد شما را ستایش می کنیم. معتقدیم که ما هر دو به یک جنبش متعلقیم: یک جنبش تساوی طلب برای آزادی و برابری زنان و همه مردم؛ بعلاوه ما هر دو علیه یک دشمن مشترک می جنگیم، دشمنی که خاورمیانه را تکه تکه کرده است، جنگ دو قطب تروریسم، اسلامی و دولتی، متشکل از دولتهای غربی و اسرائیل به سرکردگی آمریکا. ما از شما در این نبرد سخت حمایت می کنیم. ما را کنار خود بدانید.

زنده باد آزادی و برابری!

زنده باد آزادی زن!

مرگ بر دو قطب تروریسم!

با احترامی رفیقانه

آذر ماجدی

سازمان آزادی زن – ایران

17 اوت 2015

« « نشریه آزادی زن شماره 150
Message of Solidarity and Support to Organisation for Women’s Freedom-Iraq » »

پاسخی بگذارید


 

2021 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ