جدیدترین مطالب

 
مقاومت کوبانی، خار چشم تروریستها
دوشنبه, 29th سپتامبر, 2014 | تازه ها, سیاوش دانشور, مقالات, ویژه

سیاوش دانشور

آمریکا و ناتو و ائتلاف موسوم به “ضد تروریسم” بار دیگر به خاورمیانه هجوم برده اند. کشورهای غربی و حکومتهای مرتجع در خاورمیانه برای ارسال نیرو، بمب افکن، اسلحه و امکانات “در تقابل با داعش” پای همدیگر را لگد میکنند. قرار است ائتلاف به “رهبری آمریکا”، که یادشان نمیرود در هر خبری “رهبری آمریکا” را به ما گوشزد کنند، داعش را سرجایش بنشانند. اینها البته خودشان داعش را ساختند. همانطور که القاعده و طالبان و جمهوری اسلامی و انواع دستجات تروریستی را ساختند و به مردم منطقه تحمیل کردند. این ائتلاف “ضد تروریستی” ریاکاری و استاندارد دوگانه را به اوج رسانده است. رسانه های نوکر و قلم به مزدشان هرچه بخواهند میگویند و تلاش میکنند افکار عمومی را مطابق با سیاستهای این دولتها مهندسی کنند. طیف وسیعی از سازندگان و حامیان تروریسم اسلامی بار دیگر در هیئت “ناجی” ظاهر شدند تا “بشریت را از خطر تروریسم نجات دهند”!

در این میان هر دولت و نیروئی منافع خود را دارد و دقیقا این منافع است که اصول، اخلاقیات، “انساندوستی”، اعزام نیرو، سیاست، تبلیغات و همه چیز را تعیین میکند. آمریکا که سر دسته و “رهبر” این ائتلاف است، کارنامه دهها کودتا و استفاده از بمب اتم و پرونده قطوری از تروریسم زیر بغل دارد. موئتلفین آمریکا اعم از کشورهای غربی تا ارتجاع منطقه نیز پرونده شان در آدمکشی و حمایت از تروریستهای اسلامی تاریک است. ترکیه عضو ناتو عملا به حیات خلوت داعش و یک مرکز آموزشی و لجستیکی داعش بدل شده است. کارنامه قطر و عربستان و جمهوری اسلامی هم گفتن ندارد. اینها پیشکسوتان داعش و القاعده و طالبان اند. حکومت اقلیم کردستان عراق که روی دوش حمله آمریکا به عراق و نابودی آن بقدرت رسید، در بغل گوش کوبانی منتظر شنگال دیگری است. ناسیونالیسم کرد در متن بحران منطقه یکبار دیگر به دنیا با زمختی تمام نشان داد که “منفعت ملت کرد” تابلوی جعلی ای است که محتوای آن چیزی جز حساب بانکی و قدرت مشتی عشیره و سر عشیره تازه بدوران رسیده نیست.

کوبانی قریب دو هفته است که در محاصره داعش است. در کوبانی پیر و جوان و زن و مرد با دست خالی میجنگند. اگر در بحران منطقه و جست و خیز نیروهای سیاه و تروریستی اعم از دولتی و غیر دولتی، نقطه روشنی وجود داشته باشد، کوبانی است. ظاهرا “ائتلاف ضد تروریسم” کار مهمتری دارد. حتی وقتی با بمب افکن و موشک به پایگاهها و افراد داعش تهاجم میکنند، کوبانی را مستثنی میکنند. نه بارزانی که در یکقدمی کوبانی است حاضر است نیرو بفرستد و مقداری از اسلحه و امکانات دریافتی را در اختیار مردم کوبانی قرار دهد، نه ترکیه اجازه میدهد نیروی کمکی و داوطلب برای حمایت از کوبانی از مرزهایش عبور کند، و نه “ائتلاف ضد تروریسم” کاری به جنایات داعش در کوبانی دارد. سیاست اعلام نشده همه شان سرکوب و بخون کشیدن مقاومت کوبانی است. آخر کوبانی صفحه جدیدی در منطقه را علیه تروریسم باز کرده است که به مذاق “ائتلاف ضد تروریسم” خوش نمی آید.

تصور کنید مقاومت کوبانی پیروز شود، تصور کنید ارتش زنان که قهرمانی شان نفس داعش را بریده پیروز شوند، زنانی که از برابری حرف میزنند و سلطه سیاه اسلام سیاسی و حامیان آشکار و پنهانش را نمیخواهند. پیروزی کوبانی الگوی مقاومت توده ای را در مقابل تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی میگذارد. پیروزی کوبانی اصل قدیمی و خاک خورده مشروعیت دفاع از خود را به صدر میراند. پیروزی کوبانی افق توسل به آمریکا و ناتو و ارتجاع منطقه و سازندگان و حامیان گروههای ترویستی را حاشیه ای میکند. پیروزی کوبانی اعلام قدرت بشریت آزادیخواه است که در متن سناریوی سیاه در عراق و سوریه جبهه جدیدی باز میکند. پیروزی کوبانی مهر باطل بر تبلیغات دولتهای تروریست و رسانه های مزدور میزند. پیروزی کوبانی بسرعت روی روند اوضاع در عراق و سوریه و ایران و منطقه تاثیر میگذارد. کوبانی آلترناتیو پیشروی و مقاومت و جنگ علیه تروریسم در مقابل سیاست تروریستی “ائتلاف ضد تروریسم” است. کوبانی در تقابل استراتژیک زنان با تروریسم اسلامی و حکومتهای اسلامی در منطقه، آینده را ترسیم میکند.کوبانی میخ دیگری بر تابوت اصلاح طلبی اسلامی در ایران میکوبد. کوبانی صحنه را کلاسیک میکند.

کوبانی را تحریم کرده اند تا اصل و افق مقاومت توده ای و مردمی را بی حاصل اعلام کنند. کوبانی را به تیغ داعش سپرده اند تا از حاکمیت و منافع ارتجاع منطقه و سرمایه داری در جهان دفاع کنند. کوبانی را بحال خود گذاشته اند تا فردا با شیون کردن روی جنازه قهرمانان این مقاومت کیسه کثیف شان را پر کنند. کوبانی را به آشویتس اسلامی سپرده اند تا عیار “انساندوستی” و “حقوق بشر” را به همه گوشزد کنند. مقاومت کوبانی و دفاع شرافتمندانه این مردم از خانه و حرمت و آزادی شان، خار چشم ارتجاع منطقه و “ائتلاف جهانی ضد تروریسم” است.

اما کوبانی در قلب میلیونها انسان آزادیخواه جای خود را باز کرده است. پیام کوبانی علیرغم سانسور سنگین و کثیف تاکنونی رسانه ها همه جا پخش شده است. کوبانی نقاب از چهره جنایتکاران و مرتجعین و تروریستها برداشته است. کوبانی مانند گل سرخی است که در میان سیاهی و تباهی و عوامفریبی و منفعت پرستی حقیر دولتها و دستجات متفرقه ارتجاع خودنمائی میکند. زنده باد مقاومت پرشکوه مردم کوبانی علیه تروریسم اسلامی و حامیان و سازندگان آشکار و پنهان داعش! کوبانی شرافت زمانه است!

2014-09-28

 

« « مصافهای پیشاروی جنبش آزادی زن در شمال آفریقا و خاورمیانه
نشریه آزادی زن شماره 135 » »

پاسخی بگذارید


 

2021 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ